G-darts belgium bezit zelf 16 standen + 4 standen voor rolstoel .

deze kunnen weldra gehuurd worden  !!!

voor meer info kan u contact opnemen met onze materiaalmeester 

Manu Francq

gdartsbelgium@gmail.com