De regeling rond INCLUSIO staat nog niet echt op pijl !

Op initiatie toernooien ( Toernooien waar geen certificaat nodig is ) geven we de mensen toch de mogelijkheid om mee te spelen met G-darts !!! Fysieke beperking en mentale beperking zullen bij ons ondergebracht worden onder de naam Specials !

Maar er zijn toch een bepaalde voorwaarde waar je aan moet voldoen !!!

 

 

World Para Darts is verheugd aan te kondigen dat ze hun geschiktheid uitbreiden met een nieuwe sectie darten voor gehandicapten en een bredere opname van handicaps, met behoud van de Para Darts-sectie.

World Inclusio Para Darts

 

World Inclusio Para Darts I is voor alle gehandicapte spelers wiens handicap invloed heeft op de manier waarop ze darten .

 

Dit betekent dat er in de toekomst 2 classificaties van handicapdarts zullen zijn binnen World Para Darts:

 

  1. World Para Darts , voor spelers die in aanmerking komen volgens de deelnameregels van World Para Darts, die de richtlijnen van het International Paralympische Comité volgen

 

    2. World Inclusio Para Darts , voor alle gehandicapte spelers

 

Wat betekent dit voor spelers:

 

Spelers die zich willen registreren en willen spelen in de Inclusio Darts-classificatie moeten zich registreren bij de Inclusio verantwoordelijke van hun land (zie onderstaande lijst) door een e-mail te sturen naar inclusio@worldparadarts.com

 

Registreren:

Spelers moeten het aanvraagformulier invullen en opsturen naar de Inclusio verantwoordelijke van hun land, met ofwel een bewijs dat ze de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van hun land hebben ontvangen (minder dan 12 maanden oud) of een brief van hun arts waarin hun handicap wordt bevestigd. (Als geen van beide beschikbaar is, neem dan contact op met uw Inclusio verantwoordelijke om uw individuele omstandigheden te bespreken).

Let op: blauwe kaarten ( invalide kaarten ) of gelijkwaardig kunnen niet worden gebruikt als bewijs van een handicap.

Bovendien moeten ze hun registratie elk jaar vernieuwen bij de Inclusio-functionaris van hun land door het vereiste bewijs te verstrekken, wanneer daarom wordt gevraagd.

Zodra geregistreerde spelers ontvangen een certificaat en registratienummer

Er zijn geen kosten verbonden aan het registreren als Inclusio-speler, maar er kunnen lidmaatschapskosten zijn voor de door jou gekozen organisatie en voor deelname aan toernooien.

 

Inclusio dekt alle handicaps:

Spelers moeten bewijzen dat ze een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid ontvangen (minder dan 12 maanden oud) of een doktersbrief waarin de handicap wordt bevestigd en welke gevolgen deze heeft voor de speler.

 

Aanvullende overwegingen:

  1. Gezichtsverlies is inbegrepen, maar om veiligheidsredenen moeten spelers een bekwaamheidscertificaat hebben bij hun Inclusio verantwoordelijke voordat ze kunnen spelen in toernooien, die jaarlijks moeten worden vernieuwd.

(Veiligheid is een voortdurende overweging in alle toernooien en een toernooiorganisator kan elke speler vragen om een ​​toernooi te verlaten om veiligheidsredenen, ongeacht de onderliggende reden van de veiligheidsproblemen.)

    2. Gehoorverlies en PTSS vallen hier ook onder (dezelfde documentatie is vereist , namelijk de arbeidsongeschiktheidsbrief van het huidige jaar of een doktersbrief ) .

    3. Slopende ziekten worden meegerekend, wederom onder voorbehoud van de verstrekking van de arbeidsongeschiktheidsbrief van het lopende jaar of een doktersbrief.

 

 

Jeugdspelers

Voor spelers onder de 18 jaar kunnen we u registreren als Inclusio-spelers, maar het is aan de individuele toernooiorganisatoren om te beslissen of ze een jeugdsectie of spelers onder de 18 jaar opnemen.

 

Spelers die in aanmerking komen voor World Para Darts zijn automatisch Inclusio-spelers en kunnen spelen in Inclusio-toernooien en hoeven zich niet te registreren via Inclusio verantwoordelijke, aangezien ze al individueel zijn geregistreerd bij World Para Darts.

 

Voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden:

 

Inclusiemedewerkers en contactgegeven 

dit gaat waarschijnlijk via Sport Vlaanderen gaan !

hiervoor volgt weldra verdere info 
u kan voorlopig met al uw vragen terecht bij een van de bestuursleden of spelers 
afgevaardigde

 

 

Het contactpunt voor alle spelers in elk land is momenteel het e-mailadres: Inclusio@worldparadarts.com

 

Wat betekent dit voor Ledenorganisaties van World Para Darts:

 

1. Je kunt een World Para Darts en een World Inclusio Para Darts sectie hebben en aparte toernooien onder de naam World Para Darts.

2. Je hebt een verwijspunt voor Inclusio Darts zijnde de World Inclusio Para Darts Subcommissie.

3. Begeleiding plus richtlijnen zijn aanwezig.

4. Registers van Inclusio-spelers worden bijgehouden door de Inclusio verantwoordelijke van het land, wat betekent dat organisaties contact met hen kunnen opnemen om te zien of een speler is geregistreerd als Inclusio-speler en daarom niet zelf het papierwerk hoeven te controleren.

 

Speelformaat:

Organisaties kunnen elk gewenst formaat spelen voor hun eigen toernooien. Als ze een World Inclusio Para Darts ranking-evenement willen houden, moeten ze spelen in het formaat dat is overeengekomen door de World Para Darts, momenteel een traditionele Rond Robin (volledige details worden verstrekt bij aanmelding voor een ranking-evenement)

 

Evenementen rangschikken

Spelers die in aanmerking komen voor beide secties, World Para Darts en World Inclusio Para Darts, kunnen tijdens een seizoen slechts in één classificatiesysteem worden ingevoerd en hun keuze wordt gemaakt wanneer ze aan hun eerste evenement tijdens het seizoen deelnemen.

 

Belangrijke gegevens:

World Para Darts is lid van de World Darts Federatie, haar regels zijn in overeenstemming met de WDF en vallen onder deze en de WDF's regels en gedragscodes. De World Para Darts is een federatie van dartverenigingen die elk betrokken zijn bij het nemen van hun beslissingen in een democratisch proces, en dat we voldoen aan de waarden en normen van de WDF

 

Bij mensen met een mentale beperking vragen wij ook dat hij/zij ALTIJD een begeleider bij heeft die ook verantwoordelijk is voor de speler !!!! 

 

WPD Dutch Inclusio Players Registration Form
PDF – 88,2 KB 196 downloads