Welkom op de site van G-Darts Belgium

 


Na de ranking van Open Tienen word bekend gemaakt wie geselecteerd word voor mee te gaan voor de tweede ploeg naar Ierland !!!

 

Op de bestuursvergadering van 16 januari 2023, werd besloten dat we 2 ploegen inschrijven voor de Europacup in Belfast. Eerder al werd beslist dat het winnend team van de World Trophy terug als ploeg zullen gestuurd worden. @Vercammen Jurgen wordt speler/coach. Voor het 2de team zal de ranking na open Tienen op 19 februari 2023 bepalend zijn. Chloe werd geselecteerd voor de 2de ploeg als huidige Wereldkampioene. Dus 2 plaatsen voor staande spelers en 1 plaats voor rolstoelspeler.

 Indien iemand afzegd voor de 1ste ploeg zal er een speler gekozen worden door de leden van het 1ste team en de coach.

Dit is een unanieme beslissing van het bestuur en de spelersafgevaardigden.


Mensen die willen meedoen aan toernooien waar G-Darts gespeeld word , moeten een geldig certificaat hebben en moeten zich aansluiten bij G-Darts Belgium

 

dit kan door contact op te nemen met Thierry Gellinck 

Hij zal u dan naar de nodige info vragen en ook de verder info verschaffen 

Lidgeld per jaar bedraagt 25 Euro 

 


Tien erkende beperkingen ifv competitiesport

 

 

De competitiesporter moet minstens één van de tien erkende beperkingen hebben. Deze beperking moet bovendien verifieerbaar en permanent zijn, vastgesteld op basis van medische documentatie en/of onderzoek. Deze vaststelling gebeurt in de eerste fase van de classificatieprocedure, de toelatingsproef. Als alle voorwaarden vervuld zijn in deze fase dan is de beperking van de sporter geschikt ('eligible') om een sport in competitie te beoefenen en kan de classificatieprocedure verdergezet worden.

Het IPC (International Paralympic Committee) erkent de volgende tien beperkingen voor competitiesport:

Fysieke beperking (FYS) - Physical impairment (PI)

1. Beperking in spierkracht
bv. dwarslaesie, spierdystrofie, postpolio syndroom, spina bifida

2. Beperking in gewrichtsbeweeglijkheid
bv. arthrogryposis, contractuur ten gevolge van chronische gewrichtsimmobilisatie of gewrichtstrauma

3. Amputatie of ontbreken van een lidmaat
bv. dysmelie of ten gevolge van een trauma of ziekte

4. Beenlengteverschil
bv. aangeboren of ten gevolge van een trauma

5. Dwerggroei
bv. achondroplasie, dysfunctioneel groeihormoon, osteogenesis imperfecta

6. Hypertonie
bv. cerebrale parese, hersentrauma, herseninfarct

7. Ataxie
bv. cerebrale parese, hersentrauma, herseninfarct, multiple sclerose

8. Athetose
bv. cerebrale parese, hersentrauma, herseninfarct

Deze 8 beperkingen worden momenteel enkel aanvaard 

De volgende beperkingen worden nog niet aanvaard !!!!!

9. Blind- of slechtziendheid

bv retinitis pigmentosa, diabetische retinopathie

Verstandelijke beperking (VE) - Intellectual impairment (II)

10. IQ ­­≤75


Wat komt NIET in aanmerking als erkende beperking voor competitiesport?

  • Pijn of vermoeidheid
  • Doof- of slechthorendheid
  • Lage spiertonus
  • Hypermobiliteit gewricht
  • Instabiliteit gewricht
  • Beperking in spieruithouding
  • Beperking in motorische reflexfuncties
  • Beperking in cardiovasculaire functies, ademhalingsfuncties of metabole functies
  • Psychische kwetsbaarheid
  • … (niet limitatief)

In deze gevallen is de beperking van de sporter niet geschikt ('not eligible') voor competitiesport.

Recreatie of recreatieve competitie blijven wel mogelijk.

 

Procedure voor sporters met fysieke beperking

Nationale classificatie voor de G-sporter met een fysieke beperking 

1.

Vooraf

G-sporter is bij voorkeur lid van G-sport Vlaanderen of een andere erkende Vlaamse sportfederatie

 Zie lidmaatschapsprocedure

2.

16 weken voor 1ste deelname aan competitie

G-sporter dient aanvraagdossier in bij classificatie@gsportvlaanderen.be

1. Medisch diagnoseformulier FYS  (doc 2) ingevuld en ondertekend door de G-sporter (luik 1) én de eigen arts (luik 2)

2. Medische bijlagen

3. Bedrag van 50 euro gestort op rekeningnummer
BE74 0682 3627 0607 van G-sport Vlaanderen

3.

Binnen 10 kalenderdagen na aanvraag

G-sport Vlaanderen bevestigt de ontvangst van het aanvraagdossier

Per mail naar de G-sporter

4.

Binnen 4 weken na aanvraag

Toelatingsproef:

Medisch-Technische Commissie  beoordeelt op afstand of nodigt uit op consultatie bij erkende arts

Beoordeling op afstand door erkende arts op basis van ingediende dossier of op consultatie bij erkende arts

5.

Binnen 12 weken na aanvraag

Functionele proef:

G-sport Vlaanderen nodigt uit voor de screening bij erkende sportspecifieke classificeerder

G-sporter neemt volledig aanvraagdossier, sportuitrusting en eventuele hulpmiddelen mee  op screening bij de erkende classificeerder

6.

4 weken na functionele proef

G-sport Vlaanderen communiceert de sportklasse en status

Per mail naar de G-sporter en up-to-date classificatielijst op de website