1. SPELREGELS
  1. GOOIEN

  1.01 Spelers zorgen voor hun eigen darts, die een totale lengte van niet meer dan 30,5 cm mogen hebben,
         en weegt niet meer dan 50 gram. Elke dart bestaat uit een metalen naaldvorm
         punt bevestigd aan een barrel. Aan de achterzijde van de loop moet een steel worden bevestigd
         kan uit maximaal vijf afzonderlijke stukken bestaan, b.v. een vlucht, een vluchtbeveiligingssysteem, een vlucht
         beschermer en een steel.
  1.02 Alle darts moeten doelbewust, één voor één, door en uit de hand worden gegooid. Alle darts moeten dat zijn
         gegooid met de naaldpunt gericht naar de voorkant van het dartbord. Als er geen pijl wordt gegooid
         op deze manier wordt de ‘worp’ tot ‘foute worp’ verklaard en telt deze niet mee
         respectievelijke etappe, set of wedstrijd.
  1.03 Een worp mag uit maximaal 'drie' darts bestaan.
  1.04 Als een speler tijdens een worp een pijltje aanraakt dat zich in het dartbord bevindt, dan wordt die worp
          geacht te zijn voltooid.
  1.05 Elke dart die terug stuitert of uit het dartbord valt, mag niet opnieuw worden gegooid.
  1.06 Elke dart die uit het dartbord valt voordat de worp is voltooid en de darts
          opgehaald, telt niet mee.
  1.07 Voorafgaand aan het ophalen van de darts na voltooiing van een worp is het NIET toegestaan dat er een
          speler of scorer om een dart (of darts) in het bord te duwen om te voorkomen dat ze eruit vallen, of
          om ze om dezelfde reden in het bestuur te houden. Mocht dit gebeuren, dan wordt de dart of darts getroffen
          worden niet meegeteld.
  1.08 Een speler die opzettelijk misbruik maakt van het dartbord bij het ophalen van darts aan het einde van een worp, zal
          een mondelinge waarschuwing krijgen van de wedstrijdscheidsrechter. Als er een tweede waarschuwing volgt, wordt er opnieuw            gewaarschuwd
           incident vindt plaats in dezelfde wedstrijd. Als zich in dezelfde wedstrijd een derde incident voordoet, wordt de
           speler in kwestie verliest die respectievelijke leg- of set-wedstrijd.

      1.09 De speler mag nooit de over de oche staan met zijn voeten ( als deze is aangebracht door een plaklint moet de voeten zich voor                    het plaklint staan en mogen ze deze niet overschrijden )

 1. 2. STARTEN EN EINDE

  2.01 Elke wedstrijd of leg moet met een bullstart worden gespeeld, dat wil zeggen dat de speler moet beginnen met scoren
          laat een pijl alleen in het dartbord landen in de buitenste dubbeldraad van het dartbord.
  2.02 Elke wedstrijd of leg wordt gespeeld met een dubbele finish, d.w.z. om de speler te finishen en te winnen.
           moet een pijltje landen in de dubbele (Double Ring of Bull) van het getal gelijk aan de helft van de
           resterende score.
  2.03 De Bull telt als '50' en als de score '50' vereist is om een leg of wedstrijd te voltooien.
  2.04 De Bull telt als dubbel '25'.
  2.05 De Bust-regel is van toepassing, d.w.z. als een speler bij een worp meer punten scoort dan er in de worp overblijven
           leg of wedstrijd, of dezelfde punten die overblijven zonder op een dubbel te eindigen, of een score achter te laten
           van één, dan telt die worp niet en blijft de score zoals die daarvoor was
           gooien.
  2.06 Een door een caller geroepen 'Game Shot' is alleen geldig als de gegooide darts de vereiste finish bereiken
           en blijf in het dartbord totdat het wordt opgehaald nadat de 'Game Shot' is geroepen.
  2.07 Als een door een caller geroepen 'Game Shot' ongeldig is, heeft de speler het recht om door te gaan
          die worp, d.w.z. als alle drie de pijlen nog niet zijn gegooid.
  2.08 Als de speler als gevolg van een fout in clausule 2.05 een van de darts heeft opgehaald en niet alle
          drie darts zijn gegooid, dan zal de scheidsrechter de opgehaalde dart of darts terugplaatsen
           zo dicht mogelijk bij dezelfde positie komen en de speler in staat stellen de worp te voltooien.
  2.09 De eerste speler die eindigt door de vereiste double-out te behalen, wordt uitgeroepen tot de
           winnaar van die leg of wedstrijd, afhankelijk van wat van toepassing is. Een pijl die door een speler wordt gegooid nadat hij is                   geëindigd
           zal niet tellen.
  2.10 In een wedstrijd, of set verdeeld in legs, wordt de wedstrijd of set gespeeld ‘best of three’ (vijf,
           zeven, etc.) poten, b.v. de eerste speler die de meerderheid van het opgegeven aantal legs wint, zal dat doen
           de winnaar van de wedstrijd of set zijn en de eventuele resterende legs mogen niet worden gespeeld.
  2.11 Bij een wedstrijd die in sets is verdeeld, wordt de wedstrijd gespeeld in ‘best of three’ (vijf, zeven, etc.) sets,
         bijv. de eerste speler die de meerderheid van het opgegeven aantal sets wint, is de winnaar van
         de wedstrijd en de eventuele resterende sets worden niet gespeeld

  3. SCOREN

  3.01 De regels van het evenement zullen voorzien in wedstrijden of manches met een vast oneven nummer, zoals 501,
          701 of 1001. Alle behaalde scores worden afgetrokken van het gegeven totaal of de score
          overgebleven van de vorige worp.
  3.02 Een dart scoort alleen als de punt in de voorkant van het dartbord blijft of deze raakt, binnen de grenzen van het dartbord
           buitenste dubbele draad, tot nadat de worp is voltooid en de score is afgeroepen
           en genoteerd op het scorebord.
  3.03 De score wordt geteld vanaf de kant van de segmentdraad waar de punt van de dart binnenkomt
           of de voorkant van het dartbord raakt.
  3.04 Pijlen moeten door de werper van het dartbord worden gehaald, behalve alleen in deze
           omstandigheden waarin een fysieke handicap of lichamelijk letsel een speler vereist
           hulp, maar alleen nadat de score door de marker is genoteerd.
  3.05 Protesten tegen een behaalde score kunnen na de score niet meer worden ingediend
  3.06 Rekenfouten blijven staan zoals ze op het scorebord staan, tenzij ze voorafgaand aan de wedstrijd zijn gecorrigeerd
           volgende worp van de speler wiens score onjuist is.
  3.07 De werkelijke score die een speler nodig heeft, moet duidelijk zichtbaar op het scorebord worden weergegeven
           ooghoogte, voor de spelers en het schrijfbord of tablet
  3.08 Er mag geen indicatie worden gegeven van de vereiste 'double out' door de scheidsrechter, caller, marker of
            Scorer, bijv. '32' en niet 'dubbel 16'.
  3.09 De Board Marker zal optreden als scheidsrechter in alle zaken die verband houden met de Spelregels
           het uitvoeren van een dartwedstrijd en zal, indien nodig, overleg plegen met het aangewezen toernooi
           Ambtenaren voordat zij tijdens het wedstrijdspel beslissingen bekendmaken.

  1. TOERNOOIREGELS

   4. ALGEMEEN TOERNOOIREGELS

            Alle G-darts-gerangschikte toernooien worden gespeeld volgens de G-darts speel- en toernooiregels.
            Eventuele aanvullende regels die door de toernooiorganisatoren zijn opgesteld of toegepast, worden gepubliceerd
            op het officiële toernooi inschrijvingsformulier of de officiële flyer.

  2.          Spelers die zich in het begin van het seizoen opgeven als zittende/staande speler moeten het ganse seizoen uitdoen als                       zittende/staande speler ook al spelen ze in de WPD staande , je speelt zoals je in de WPD bent ingeschreven !!!!
   4.01 Het officiële toernooi inschrijvingsformulier en de flyer bevatten alle details over het evenement
           inschrijftijden, aanvangstijden en het speelformat van de evenementen.
           De opgenomen gebeurtenissen kunnen een of meer van de volgende gebeurtenissen zijn
           Singles - dit kunnen heren- of dames-singles zijn.
           Koppels - dit kunnen heren, dames of gemengd zijn.
           Team - dit kunnen 'drie' of meer personen per team zijn, het team kan open zijn, of
            beperkt of gemengd wat betreft het geslacht van de teamleden.
           Jeugd - dit kunnen singles, Koppels of teams zijn, die beperkt zijn tot personen onder a
           specifieke leeftijd.

   5. VERORDENING

   5.01 De interpretatie van de G-darts toernooi- en spelregels met betrekking tot darten
           toernooi wordt bepaald door de toernooiorganisatoren of hun aangewezen functionarissen,
          wiens beslissing definitief en bindend is. Informatie over een dergelijke interpretatie
          worden indien nodig doorgestuurd naar de G-darts Executive.
   5.02 Elke kwestie die niet uitdrukkelijk onder de G-darts speelregels valt, wordt bepaald door de
            Toernooiorganisatoren of hun aangewezen functionarissen wier beslissing definitief is
            verbindend.
   5.03 De organisatoren van een G-darts Ranking-evenement behouden zich het recht voor om alle data,
            locaties en geplande dartevenementen zonder voorafgaande kennisgeving.
   5.04 Alle toernooispelers moeten spelen binnen de G-darts speelregels en eventuele aanvullende regels
            regels toegepast door de toernooiorganisatoren. Al dergelijke aanvullende regels worden afgedrukt
            op het officiële deelnameformulier of de toernooiflyer.
   5.05 Alle spelers spelen onder toezicht en leiding van de toernooiorganisatoren
            hun benoemde functionarissen.
   5.06 Elke speler die tijdens een toernooi niet aan één van de G-darts  speelregels voldoet, zal dat doen
            gediskwalificeerd kunnen worden voor dat toernooi.
   5.07 Als de toernooiorganisatoren om welke reden dan ook besluiten een speler, paar of team te diskwalificeren
           van een toernooi dat al is begonnen, moet de speler, het koppel of het team op de hoogte worden gesteld
           onmiddellijk. Als de speler, het paar of het team betrokken is bij matchplay op het moment dat de beslissing valt
           bereikt, dan moet de wedstrijd onmiddellijk worden gestaakt.
           
   5.08 Aan de speler, het koppel of het team dat is gediskwalificeerd, moet de reden voor de diskwalificatie worden vermeld
            diskwalificatie. Als er redelijke gronden zijn om in beroep te gaan, moeten de Organisatoren dit horen
            de argumenten van de gediskwalificeerde speler, koppel of team voordat het uiteindelijk wordt geïmplementeerd
            diskwalificatie.
   5.09 In alle gevallen waarin de gediskwalificeerde speler, het gediskwalificeerde paar of team actief betrokken was bij matchplay
            (de wedstrijd was nog niet afgelopen) op het moment van de diskwalificatie de tegenstander of tegenstanders
            krijgt de wedstrijd toegewezen en gaat door naar de volgende ronde van het toernooi.
   5.10 In alle gevallen waarin de gediskwalificeerde speler, koppel of team hun wedstrijd heeft voltooid en
           gewonnen, worden ze onmiddellijk uit het toernooi verwijderd. Dit geeft hun volgende tegenstander
           een bye voor de volgende ronde.
   5.11 Onder geen enkele omstandigheid mogen spelers die al zijn verslagen of geëlimineerd uit de
           toernooi mogen deelnemen aan play-offs om de lege plaats in de beugel op te vullen.
   5.12 Na uitreiking zijn alle trofeeën de verantwoordelijkheid van het ontvangende dartslid
           orgaan van de G-darts. Het is de verantwoordelijkheid van de aangesloten dartsorganisatie om de eeuwigdurende te                          presenteren
           trofee aan de volgende organisator van de beker. Eventuele schade aan de eeuwigdurende trofee na de
           presentatie en voordat deze wordt afgeleverd bij de volgende Organisator, door het lid worden hersteld
           darten lichaam.
   5.13 Als een speler niet aanwezig is bij de officiële presentatieceremonie zonder toestemming van de Organisator
          toestemming heeft gegeven, verliest die speler het recht om prijzen in dat toernooi te ontvangen.
   5.14 Elke speler die er niet in slaagt alle geplande wedstrijden te voltooien, tenzij verontschuldigd door de Organisatoren
          wegens ziekte, letsel of een andere voldoende reden verliest hij het recht op beloningen
          dat toernooi.
   5.15 Als er kosten worden gemaakt als gevolg van het in gebreke blijven van een speler, dan is die speler aansprakelijk
          die uitgaven

   6. TOEGANG

   6.01 De organisatoren van G-darts Ranking Events zullen uitnodigingen voor het toernooi voorbereiden en
          zal kopieën naar de  G-darts Sportbeheerder sturen voor opname in de G-darts -kalender van
          Internationale evenementen.
          Het uitnodigingsformulier moet de volgende informatie bevatten:
            -(a) De data van het evenement en registratietijden en details.
            -(b) Het postadres en de locatie van de speel locatie.
            -(c) De G-darts -ranglijstcategorie van elk evenement.
            -(d) Het inschrijfgeld voor elk evenement.
            -(e) De WDF Player Levy-verklaring.
            -(f) De vereiste dresscode voor het evenement.
            -(g) Een volledig overzicht van het prijzengeld dat wordt aangeboden voor de Rated Singles-evenementen.
            -(h) De sluitingsdeadline voor inzendingen.
             -(i) Er moet een deelnameformulier worden bijgevoegd als online registratie niet beschikbaar is.
           
              De G-darts Player Levy-verklaring is:
              “Een bedrag van 10 is inbegrepen in de toegangsprijs voor de G-darts Rated Singles Events. Dit
              Player Levy zal worden gebruikt om de G-darts Player Monetary Awards, de G-darts Anti-Doping, te financieren
              programma en andere gerelateerde G-darts-activiteiten en -diensten.”
              De officiële uitnodiging moet naar de G-darts Sportbeheerder worden gestuurd voor opname in de
              G-darts kalender met internationale evenementen. De uitnodiging moet in handen zijn van de G-Darts
              Sportbeheerder minimaal acht ‘8’ weken voor aanvang van het evenement.
              De organisatoren van G-darts Ranking-evenementen worden aangemoedigd om accommodatie pakketten aan te bieden
              voor het bijwonen van spelers. Dergelijke pakketten moeten optioneel zijn voor de spelers en mogen geen a
              voorwaarde van binnenkomst.
             Organisatoren die gebruik maken van online registratie moeten een link naar de daadwerkelijke webpagina naar de  G-darts               sturen
             Sportbeheerder samen met de officiële uitnodiging.
   6.02 Een Darts speler die lid is van de G-darts , of de door haar aangewezen Organisatoren, behoudt zich het recht voor om te                  weigeren,
             of annuleer elke deelnemer, op elk moment voorafgaand aan, tijdens of na een dartevenement dat binnen het kader van de                 wedstrijd plaatsvindt
            hun jurisdictie, en hun beslissing zal definitief en bindend zijn in alle wedstrijden die daarop betrekking hebben
            darten evenement. 
   6.03  De G-dart, of de door haar aangewezen Organisatoren, behouden zich het recht voor om een deelname te weigeren of te                  annuleren
             deelnemer, op elk moment voorafgaand aan, tijdens of na een dartevenement dat binnen zijn jurisdictie valt,
             en hun beslissing zal definitief en bindend zijn in alle wedstrijden die verband houden met dat dartevenement. 
   6.04 Geen enkele speler mag meer dan één keer deelnemen aan een evenement van het toernooi.

   7. REGISTRATIE

   7.01 Alle toernooispelers moeten worden geregistreerd, hetzij door de spelers zelf, hetzij door hun team
          Officieel, voor elk evenement op het geplande tijdstip.
   7.02 Elke speler die zich niet binnen de aangegeven tijd heeft geregistreerd, wordt van dat evenement geëlimineerd
           het toernooi.
   7.03 Elke speler die niet aanwezig is wanneer hij wordt opgeroepen om op het aangegeven tijdstip te spelen, mag dat doen
           die wedstrijd verspelen.
   7.04 Er mogen slechts vijf '5' minuten worden toegestaan vanaf het moment van de oproep via de omroepinstallatie
           zodat de speler de wedstrijdtafel of het toegewezen matchbord kan bereiken, afhankelijk van wat er gebeurt
           eis wordt gesteld.
   7.05 Elke speler of team heeft het recht om op het tijdstip van de volgende wedstrijd te worden geïnformeerd dat de speler,
           of team, gepland is om te spelen, op voorwaarde dat de gevraagde informatie beschikbaar is.

   8. schrijven

   8.01 Er zal slechts één loting voor tegenstanders plaatsvinden, die zal plaatsvinden voorafgaand aan de
           toernooi.
   8.02 In een 'knock-out'-format zullen de Organisatoren voorwedstrijden organiseren met het oog op eliminatie
            alle 'byes' uit de eerste ronde van een evenement.
   8.03 Er zijn geen wisselspelers toegestaan tijdens een individueel dartevenement.
   8.04 Schrijvers worden bepaald door de wedstrijdtafel , in de knock-out fase zal de verliezende speler de volgende wedstrijd                 schrijven op de zelfde blok ,
   8.05 Als de schrijver zijn wedstrijden niet schrijft ( in uitzondering dat hij zelf een ander persoon vind om voor hem te schrijven ,                 wat niet de bedoeling is ) zal hij zijn/haar punten verliezen en NIET meer kunnen deelnemen aan het volgende ranking toernooi           waar hij /zij zich voor inschrijft   !!!

   9. SPEEL VOLGORDE

   9.01 Een bull-worp bepaalt de speelvolgorde in elke wedstrijd. De werpvolgorde voor de Bull
           De worp wordt bij de wedstrijdtafel of op het wedstrijdbord bepaald door gelijkspel of toss
           van een munt.
   9.02 De winnaar van de Bull-worp moet als eerste in de wedstrijd gooien en alle daaropvolgende “oneven” worpen
            genummerde legs”, die indien nodig ook de “tie-break”-poot bevatten. In wedstrijden verdeeld
            in sets zal de winnaar van de Bull-worp als eerste gooien in alle “oneven genummerde” sets.
   9.03 Bij worpen voor de Bull zal elke speler, in enkelspelevenementen, of één van de teamleden dat doen
             gooi één pijltje naar de Bull. De pijl moet in het dartbord blijven om te kunnen tellen en er moeten nieuwe worpen worden                      gemaakt totdat er een pijl in het dartbord achterblijft. Als de pijl de “25” binnengaat of
             De “Bull”-sector moet worden verwijderd voordat de tegenstander zijn/haar worp neemt. Herworpen zullen
             worden opgeroepen als de scheidsrechter niet kan bepalen welke dart het dichtst bij de Bull is, of als beide darts zijn
             zich in de Bull bevinden, of als beide darts zich in de '25'-ring bevinden. Een herworp zal plaatsvinden in de omgekeerde                      volgorde van
             de vorige worp. De speler die dichter bij het midden van het dartbord gooit, mag gooien
             eerst in de wedstrijd.
   9.04 De spelersnamen moeten in dezelfde volgorde op het scorebord worden genoteerd (links en rechts).
            Zijkanten) zoals vermeld op de scorekaart.(wedstrijdblad)
   9.05 Bij paren- en teamevenementen, waarbij de spelers beurtelings gooien, zal de 'Orde van de worp'
            weergegeven op het scorebord voordat de wedstrijd begint.

   10. PRAKTIJK

   10.01 Elke speler heeft vóór de start recht op zes '9' oefendarts op het toegewezen wedstrijdbord
             van een wedstrijd.
   10.02 Er mogen tijdens een wedstrijd geen andere oefendarts worden gegooid zonder toestemming van de wedstrijd
              Scheidsrechter of schrijver.
   10.03 Er mag niet worden geoefend op niet-toegewezen wedstrijdborden nadat het toernooi is begonnen
              tenzij goedgekeurd door de toernooiorganisatoren.
   10.04 Er worden oefen dart borden ter beschikking gesteld voor exclusief gebruik door de toernooispelers.
   10.05 In uitzonderlijke omstandigheden kan een Organisator/wedstrijdofficial spelers uitnodigen om de
             aantal oefendarts van 6 tot 9, zodat ze zich kunnen aanpassen aan veranderingen in Oche
             omstandigheden/afmetingen, podiumverlichting, enz., voordat het wedstrijdspel wordt hervat

   11. TOERNOOISPEL

   11.01 Bij toernooispel spelen alle spelers onder toezicht en leiding van de
            Organisatoren en toernooiofficials.
   11.02 Spelers/teams moeten op de aangegeven tijd aanwezig zijn bij hun toegewezen wedstrijdborden; falen om te doen
             dit kan dus leiden tot het verbeuren van de wedstrijd – een tijdslimiet van drie ‘3’ minuten is toegestaan.
   11.03 Niemand mag zich binnen het speelveld bevinden, behalve de scheidsrechter, Caller,
             Marker(s), elektronische indicatoroperatoren van de scorer(s) en de toegewezen spelers.
          
   11.04 Alleen scheidsrechters, markers en operatoren voor elektronische indicatoren mogen zich bevinden
             voor een speler tijdens het spelen maar mogen geen drank mee nemen naar de blok .
   11.05 Officials die zich vóór een speler bevinden, moeten hun bewegingen tijdens de wedstrijd tot een minimum beperken
             elke worp en mag tijdens een wedstrijd niet roken of drinken.
   11.06 De tegenstander(s) van een speler moeten minimaal 100 cm staan. aan de achterkant van de speler bij de Oche.
   11.07 In etappefinales staan de spelers onder toezicht van de etappeofficials
             worpen moeten in een zodanige positie worden geplaatst dat ze een onbelemmerd zicht op de bal bieden
             procedures voor spelers, officials, toeschouwers en, indien van toepassing, de televisiecamera's.
   11.08 Een speler bij de Oche heeft het recht om met de scheidsrechter te overleggen over het gescoorde bedrag of
            vereist op elk moment tijdens een worp.
   11.09 Eventuele navragen over geregistreerde scores of gemaakte aftrekkingen mogen niet worden ingevoerd na de
             afsluiting van de etappe of wedstrijd.
   11.10 In geval van protest tegen de beslissing van de beller of marker kan de vermeende
            wangedrag van een speler of enig ander conflict zal de wedstrijd onmiddellijk worden stopgezet
            de toernooiorganisatoren of een aangewezen official moeten op de hoogte worden gesteld. Een oordeel zal zijn
            gemaakt door een verantwoordelijke official voordat de etappe of wedstrijd mag doorgaan. Late protesten
            worden niet aanvaard.
   11.11 Als de uitrusting van een speler tijdens een worp beschadigd raakt of verloren gaat, kan de speler
           krijgt maximaal '3' drie minuten de tijd om de apparatuur te repareren of te vervangen.
   11.12 Indien een speler tijdens een wedstrijd een dringende reden heeft om het speelveld te verlaten,
            De scheidsrechter mag, naar eigen goeddunken, de speler toestaan het speelveld te verlaten
            tot '5' vijf minuten.

   12. GEDRAG

   12.01 Tijdens een wedstrijd moeten spelers zich gedragen met respect voor de ander
             speler(s) en zal zich onthouden van het irriteren van de andere speler(s) of het gebruik van beledigende taal of
             het maken van beledigende gebaren en onthoudt zich van onsportief gedrag, b.v. zoals
             het opzettelijk verliezen van een leg of wedstrijd, het opzettelijk vertragen van het matchspel, of het verstoren van de                        wedstrijd
             worp van een andere speler.
   12.02 Elke speler die door de Organisatoren wordt bevonden in strijd te zijn met Artikel 12.01 wordt geacht
             de Dartssport in diskrediet hebben gebracht en zullen van verdere diskwalificatie worden uitgesloten
             deelname aan het toernooi. Echter, als de speler, of de officials van genoemde speler
             Als het team de diskwalificatie of verbeurdverklaring aanvecht, zal er onmiddellijk beroep worden aangetekend tegen de                    zaak.
             De toernooiorganisator zal eventuele argumenten van de gediskwalificeerde speler vooraf aanhoren
             bevestiging van de beslissing

   13. SPEELKLEDING

   13.01 Het is spelers niet toegestaan broeken of rokken dragen die zijn gemaakt van
             corduroy-materiaal, geen gescheurde broeken ,  Geen trainingsschoenen 
             er word van de speler verwacht om nette en geklede broek te dragen .
             vuile kleding word niet getolereerd 
            - is toegestaan, tenzij de speler schriftelijke medische redenen van een arts !
   13.02 Het is spelers toegestaan om zweetbandjes om hun polsen te dragen.
   13.03 Geen koptelefoons, Hoofddoek anders dan op religieuze gronden, of op medische gronden
             schriftelijke medische redenen van een gekwalificeerde arts, worden zonder voorafgaande kennisgeving gedragen
             toestemming van de Organisator na schriftelijke aanvraag van de speler.
   13.04 Het is spelers niet toegestaan om tijdens de wedstrijd iets over hun goedgekeurde speelkleding te dragen
              spelen, in alle introducties, matchplay op het podium, interviews en presentaties, anders dan op
              ter beoordeling van de Organisatoren.
   13.05 Bij alle dartevenementen is de speelkleding van elke deelnemende speler onderworpen aan de
             Goedkeuring van de organisator. Elke onaanvaardbare speelkleding moet vóór de speler worden verwisseld
             kan deelnemen aan introducties, matchplay, interviews of presentaties.
   13.06 Elke speler die weigert te voldoen aan de eisen van de Organisator met betrekking tot speelkleding
              is aansprakelijk voor het verspelen van die betreffende wedstrijd
   13.07 Gsm gebruik tijdens de match is niet toegestaan ( in uitzondering dat de wedstrijdleiding er toestemming voor geeft ) 
     

   14. RECLAME

   14.01 De Organisatoren behouden zich het recht voor op het gebruik van alle reclamematerialen, slogans of logo's
             in verband met de promotie en organisatie van een g-darts toernooi.
   14.02 De Organisatoren behouden zich het recht voor om de belangen van hun sponsors met betrekking tot eventuele                                     evenementen te beschermen
              reclamemateriaal, slogans of logo's gebruikt door spelers, teams of andere sponsors.
   14.03 Het is spelers in een WPD-toernooi niet toegestaan kleding te dragen die deze draagt
              reclamemateriaal, slogans of logo's met betrekking tot een verkoopbaar product of probleem
              zonder voorafgaande toestemming van de Organisatoren
   14.04 Organisatoren van internationale lidstaten wordt aangeraden om 'ongemarkeerd' te spelen
              Er is kleding beschikbaar die zal worden gebruikt bij gelegenheden waarbij reclamerechten waarschijnlijk aanwezig zijn
              geschonden worden.
   14.05 Voorafgaand aan een wedstrijd op televisie zijn de Organisatoren bevoegd om een speler te verzoeken zich terug te                             trekken of verwijder al het reclamemateriaal, slogans of logo's. Elke speler die weigert hieraan te voldoen
              een dergelijk verzoek zal die wedstrijd verspelen.
   14.06 In die gevallen waarin een speler reclamemateriaal, slogans,
              of logo's, die in strijd zijn met enige clausule in WDF-speelregel nr. 18.00, of enige televisie
              Advertentieregels die momenteel van kracht zijn op het moment van het dartevenement, dan die speler of dat team
              zal die wedstrijd verspelen.

   15. ROKEN EN DRINKEN

   15.01 Bij G-Darts evenementen moet de gehele speelkamer rookvrij zijn. tevens de
             aangewezen speelruimte is alcoholvrij.
   15.02 Elke speler die clausule 15.01 overtreedt, is aansprakelijk voor het verlies van de
             wedstrijd waarin de overtreding plaatsvond en zal worden gerapporteerd aan de betreffende darts
             orgaan dat tuchtprocedures in overweging kan nemen.


   16. ANTI-DOPINGREGELS
            Bij dartevenementen onder de jurisdictie van de WPD zijn alle spelers en officials onderworpen aan de voorwaarden en
            voorwaarden van de WPD Antidopingregels. Spelers worden onderworpen aan tests die kunnen plaatsvinden
            binnen of buiten competitie. Het verzamelen van monsters tijdens wedstrijden kan op elk evenement plaatsvinden
            vereist door G-Darts Belgium.

   17. UITSLUITING

           De World Para Darts Federatie behoudt zich het recht voor om spelers, officials of leden uit te sluiten
           Darts speler van een of alle door de WPD gerangschikte toernooien als die speler, functionaris of lid
           Darts bond in strijd blijkt te zijn met enige bepaling van de WPD-speelregels, zal de
           Toernooispelregels, de WPD-grondwet of de WPD-reglementen.

   18. AANVULLENDE INSTRUCTIES VOOR DE DARTS

          Wanneer in een wedstrijd in de WPD World Cup een stierenworp wordt uitgevoerd, moet het volgende gebeuren
          opgemerkt:
          Darts die buiten de sector ‘25’ landen, moeten op het bord blijven staan. Als een speler daarom vraagt
          dat een dart, die zich buiten de ‘25’-sector bevindt, rechtgetrokken wordt, dit is toegestaan - de speler
          moet verzoeken dat de pijl rechtgetrokken wordt. De marker moet zijn vinger eronder plaatsen
         de pijl die rechtgetrokken moet worden. Ze moeten dan de pijl uit het bord halen en
         plaats hem op precies dezelfde plaats terug, horizontaal en recht.
         De pijl mag niet worden getrokken of naar beneden getrokken, omdat deze niet op de juiste plaats wordt achtergelaten, d.w.z.
         waar de punt van de pijl het bord binnengaat.
         WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN
         De WDF Executive behoudt zich het recht voor om de WPD Speel- en
         Toernooiregels kunnen op elk moment worden gebruikt om te voldoen aan de doeleinden die door de WDF noodzakelijk                          worden geacht Leidinggevend.
         AUTEURSRECHTEN
         De volledige inhoud van de WPD-speel- en toernooiregels valt onder het auteursrecht van World para Darts
         Federatie en mag niet worden herdrukt, gekopieerd, gedupliceerd of anderszins gereproduceerd, geheel of in
         deel, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.
          HERZIENINGSNOTITIES
    
         Bijeenkomst over de bewaring en levering van de eeuwigdurende trofeeën.

   G-DARTS BELGIUM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONGEVALEN EN DIEFSTALLEN OP EENDER WELK TOERNOOI !!!

   HOU UW SPULLEN DAN OOK GOED IN HET OOG OF ZORG DAT ER STEEDS IEMAND OP UW SPULLEN LET !!!

   Regelement is gebaseerd op het WDF regelgeving op 01/02/2024 aangemaakt .